ثبت مشاور

پدر گواردیولا قسمت اول تا اخر

تاریخ : 1401.07.05
نویسنده : Koshtisara
نظرات : 0

کشتي سرا : سريال هاي نمايش خانگي و بخصوص سريال پدر گواردیولا ، قسمت اول تا قسمت آخر ، به دليل سهولت در دانلود و ازطرفي ، قابليت دانلود و تماشاي سريال پدر گواردیولا قسمت اول تا قسمت آخر در هر ساعت از شبانه روز و در هر منطقه جغرافيايي ، محدوديت ها در اين زمينه را برداشته و موجب رضايت خاطر مخاطبان سريال پدر گواردیولا است .
سریال پدر گواردیولا با کارگردانی سعید نعمت ‌اله منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر کمدی و طنز برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :    1401     

موضوع :     کمدی و طنز  

مدت زمان :   50

رده سنی :   بزرگسال

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال پدر گواردیولا

 

قسمت اول 1 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر گواردیولا قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر گواردیولا قسمت سوم 3 

 

دانلود قسمت سوم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر گواردیولا قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال پدر گواردیولا قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال پدر گواردیولا قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پدر گواردیولا قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال پدر گواردیولا قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر گواردیولا قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پدر گواردیولا قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر گواردیولا قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر گواردیولا قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال پدر گواردیولا قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر گواردیولا قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر گواردیولا قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

خلاصه سریال پدر گواردیولا

 

پدر گواردیولا یک مجموعه نمایش خانگی طنز و کمدی است که با ماجراهایی جالب و خنده دار ، تولید شده است . مجموعه ای از هنرمندان طنز و کمدین ها ، در این سریال ایفای نقش کرده اند که مخاطبان بسیاری دارند. 

 

 

بازیگران مجموعه پدر گواردیولا

 

مهران مدیری و فرخ ‌نژاد بازیگرانی چون مهدی سلطانی ، هنگامه قاضیانی، ستاره اسکندری، نرگس محمدی، امیر مهدی ژوله، آرش عدل پرور، علی اوجی و...

حواشی سریال پدر گواردیولا

 بازی مهران مدیری و حمید فرخ‌نژاد در سریال شبکه خانگی «پدر گورادیولا» به کارگردانی سعید نعمت‌اله به پایان رسید. به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه ؛ تصویر برداری سریال شبکه خانگی «پدر گواردیولا» در حالی به روزهای آخر تصویربرداری خود نزدیک می‌شود که به تازگی بازی مهران مدیری و حمید فرخ‌ نژاد در این سریال به پایان رسیده است.سریال «پدر گواردویلا» با سرمایه شخصی تولید شده و به زودی پلتفرم پخش ‌کننده آن معرفی می‌شود.سریال «پدر گواردیولا» نخستین تجربه کارگردانی سعید ‌نعمت ‌اله در شبکه نمایش خانگی است.این سریال یکی از کارهای پر بازیگر این شبکه است. 

 

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا