ثبت مشاور
+
تاریخچه کشتی ورود ایران به کشتی بین المللی
آموزش کشتی

تاریخچه کشتی ورود ایران به کشتی بین المللی

کشتی سرا : کشتی نوعی ورزش باستانی ایرانی است که در آن دو فرد ، با هم مبارزه تن به تن می کنند و با هم گلاویز می شوند و تلاش می کنند تا حریف خود را نقش بر زمین کنند و یا با توجه به اصول و قوانین کشتی ، تعادل حریف را بر هم زده و او را به زمین بزنند.  
بالا