ثبت مشاور
+
کسب عنوان قهرمانی برای تیم کشتی استان زنجان
کشتی آزاد

کسب عنوان قهرمانی برای تیم کشتی استان زنجان

کشتی سرا : عزیز عباسی در زنجان با بیان اینکه برنامه‌های مختلف ورزشی در شهرستان خدابنده بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در حال پیگیری است، اظهار کرد: ورزشکاران این شهرستان با حضور در برنامه‌های مختلف ورزشی عناوین بسیار خوبی کسب کرده‌اند.
بالا