ثبت مشاور
+
برگزاری رقابتهای کشتی با چوخه در مشهد
مقالات

برگزاری رقابتهای کشتی با چوخه در مشهد

کشتی سرا : رئیس هیات کشتی خراسان رضوی گفت: 60 چوخه کار از سراسر استان در 6 وزن این پیکارها مقابل هم زورآزمایی می کنند.     یعقوبی افزود: این رقابتها تا 15 خرداد ادامه خواهد داشت و چوخه کاران برتر در قالب تیم خراسان رضوی به پیکارهای کشتی باچوخه
بالا