ثبت مشاور
+
کشتی گیران همدانی در اردوی تیم ملی
مقالات

کشتی گیران همدانی در اردوی تیم ملی

کشتی سرا : دبیر هیات کشتی استان همدان با بیان این که اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 17 تا 27 تیرماه در خانه کشتی شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود گفت: علی قپانوری کشتی گیر نوجوان وزن 54 کیلوگرم، از استان همدان به این اردو دعوت شده است.    
بالا