ثبت مشاور
+
پیام تسلیت قهرمان افسانه ای کشتی جهان به ایران
اخبار داغ

پیام تسلیت قهرمان افسانه ای کشتی جهان به ایران

کشتی سرا : در پیام مکتوب مدود به مصطفی اویسی سفیر ایران که امروز (جمعه) انتشار یافت، آمده است: تروریست ها با اقدام های بی سابقه و غیر انسانی خود می خواهند نه تنها صلح را در ایران بلکه در جهان از بین ببرند.     حریف و دوست زنده یاد جهان پهلوان
بالا