ثبت مشاور
+
جزئیات برنامه رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی
اخبار بین المللی کشتی

جزئیات برنامه رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی

کشتی سرا : زمان زیادی تا برگزاری مهمترین رویداد داخلی امسال یعنی رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی برای اعلام ترکیب تیم های اعزامی به مسابقات جهانی فرانسه باقی نمانده است. مسابقاتی مهم و سرنوشت ساز برای مدعیان کسب دوبنده تیم ملی که طبق فرایند انتخابی،
بالا