ثبت مشاور
+
شرایط سخت طاهری و احتمال جراحی او
کشتی فرنگی

شرایط سخت طاهری و احتمال جراحی او

کشتی سرا : دارنده مدال طلای وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی آسیا در جریان آماده سازی برای حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی دچار پارگی رباط صلیبی شد.       رامین طاهری فرنگی کار وزن ۸۰ کیلوگرم ایران که کمتر از ۲ ماه پیش موفق به کسب مدال طلای آسیا
بالا