ثبت مشاور
+
حواشی سفر رسول خادم به قم
کشتی فرنگی

حواشی سفر رسول خادم به قم

کشتی سرا : هیئت کشتی استان قم این روزها سخت درگیر تدارک برگزاری مسابقات یادگار امام است، مسابقاتی که میزبانی آن به قم رسیده است.     براساس برنامه‌ریزی تعیین‌شده در فدراسیون کشتی کشورمان این دوره از مسابقات در بخش فرنگی رده سنی نوجوانان
بالا