ثبت مشاور
+
کشتی با اختاپوس ورزشی فراموش شده
مقالات

کشتی با اختاپوس ورزشی فراموش شده

کشتی سرا : این ورزش نسبتا عجیب از اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز شد. یکی از اولین مسابقات قهرمانی جهان در این رشته در یک روز بارانی نوامبر در سال ۱۹۵۷ در تاکوما برگزار شد و حدود ۲۰۰ نفر را به سوی خود جذب کرد.     این ورزش خطرناک نیست و پس از آنکه حیوانات به
بالا